top of page

Beskyttelse mot Traumatisk Hjerneskade i Byggebransjen: Viktigheten av Hjelmsikkerhet

Byggenæringen er kjent for å være blant de mest utfordrende og risikofylte arbeidsmiljøene i Norge, spesielt når det gjelder risikoen for traumatisk hjerneskade. Dette gjør det kritisk viktig med bruk av personlig verneutstyr, spesielt hjelmer, for å beskytte arbeidere mot hodeskader. Arbeidstilsynet understreker nødvendigheten av å benytte hjelmer og hodebeskyttelse for arbeidere som står i fare for å pådra seg hodeskader under arbeid. Til tross for en økende bevissthet rundt behovet for sikkerhet på arbeidsplassen, vil risikoen alltid være til stede i byggebransjen.


De vanligste årsakene til både dødelige og ikke-dødelige traumatisk hjerneskader innen byggenæringen er kontakt med objekter og utstyr, samt fall. Slike ulykker er spesielt farlige når hodet treffer bakken eller et fallende objekt under en vinkel, noe som ofte er tilfellet. Slag mot hodet i en skrå vinkel kan føre til rotasjonsbevegelser, som kan overføres til hjernen. Dette kan forårsake skade på hjernens axoner, som er nevronenes kommunikasjonslinjer, ved at de beveger seg i forhold til hverandre.


Det er påvist at hjernen er mer følsom overfor rotasjonsbevegelser enn lineære bevegelser i forbindelse med hjernerystelser. Selv relativt lette slag kan forårsake hjernerystelser når rotasjonsbevegelse er involvert, på grunn av hjernens følsomhet for slik bevegelse.

For å øke beskyttelsen mot potensielle traumatisk hjerneskader, er det viktig for alle som er i risiko for hodeskader, å bruke en hjelm som passer godt og er behagelig å ha på. En hjelm som er utformet for også å redusere rotasjonsbevegelser, kan gi en ytterligere beskyttelse.

Mens de fleste tilgjengelige hjelmer i dag er designet og testet for å beskytte mot lineære bevegelser og slag mot hjelmens topp, bør det rettes større oppmerksomhet mot rotasjonsbevegelser. Disse kan utgjøre en betydelig trussel mot risikoen for traumatisk hjerneskade for arbeidere. Til tross for at slag mot hodet fra siden er anerkjent som vanlige i ulykkesscenarioer, tar dagens standarder ikke hensyn til dette.


Økt bevissthet om de skadelige effektene av rotasjonsbevegelse, og hvordan det kan oppstå, er et viktig skritt mot å sikre arbeidernes sikkerhet. I tillegg er viktigheten av hjelmsikkerhet og sikker praksis med personlig verneutstyr avgjørende. En undersøkelse viste at mange ikke bruker personlig verneutstyr fordi de ikke anser det som nødvendig.


Det er essensielt at industrien er oppmerksom på risikoen ved rotasjonsbevegelser og tar i bruk hjelmer som er designet for å håndtere både lineære og rotasjonsbevegelser for å bedre beskytte arbeiderne mot hodeskader.

bottom of page