top of page

Effektiv beskyttelse mot væskeeksponering for arbeidshansker: En dypdykkundersøkelse

I arbeidsmiljøet er det allment kjent at langvarig eksponering for væsker kan føre til alvorlige hudproblemer og potensielle helseskader. Dette er en bekymring som må tas på alvor for å sikre arbeidstakernes helse og sikkerhet. I denne undersøkelsen vil vi utforske problemet med væskeeksponering på arbeidsplassen og se på løsninger som Brass Knuckle® SmartFlex™ Full Coat Liquid Resistant Gloves (BK350) kan tilby.


Case Study 1: Industriell Renholdstjeneste

I en industriell renholdstjeneste var arbeiderne regelmessig utsatt for ulike væsker som rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og andre kjemikalier. Før de begynte å bruke BK350-hanskene, opplevde arbeiderne hyppig hudirritasjon og til og med noen tilfeller av hudutslett på grunn av kontakt med disse væskene. Etter å ha tatt i bruk BK350-hanskene, opplevde arbeiderne betydelig reduksjon i hudproblemer og kunne jobbe mer komfortabelt og effektivt.


Case Study 2: Bygg- og Anleggsarbeid

På en byggeplass var arbeiderne ofte utsatt for ulike væsker som betong, maling og andre byggematerialer. Før implementeringen av BK350-hanskene, var det vanlig å se arbeidere som slet med fuktig og irritert hud etter lange arbeidsdager. Etter å ha tatt i bruk BK350-hanskene, kunne arbeiderne arbeide uten bekymringer for hudproblemer, noe som førte til økt sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen.


Veien Fremover: Bruk av SmartFlex BK350

Gjennom disse case-studiene ser vi tydelig hvordan SmartFlex BK350-hanskene har spilt en avgjørende rolle når det gjelder å beskytte arbeidstakeres hender mot væskeeksponering. Ved å tilby total væskebeskyttelse samt overlegen komfort og grep, har disse hanskene blitt en uunnværlig ressurs for arbeidsmiljøer over hele landet.


Brass Knuckle® SmartFlex™ Full Coat Liquid Resistant Gloves (BK350) representerer ikke bare hansker; de er et løfte om å prioritere arbeidstakernes helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Med en forpliktelse til kontinuerlig innovasjon og forbedring vil BK350 fortsatt være en pålitelig partner for arbeidsmiljøer i årene som kommer.

bottom of page