top of page

Fremskritt innen Personlig Verneutstyr: En Veiledning til Bærekraft og Sikkerhet

Fokus på å forbedre PPE for å redusere avfall. Når ingeniører, forskere og fagfolk utvikler nye materialer for personlig verneutstyr (PPE), er målet å kutte ned på avfall, et problem som ble tydelig under COVID-19-pandemien. Verdens helseorganisasjon rapporterte at omtrent 87 000 tonn PPE ble distribuert globalt fra mars 2020 til november 2021, hvor det meste sannsynligvis endte som avfall på grunn av PPEs engangsnatur. Pandemien fremhevet behovet for gjenbrukbare PPE-alternativer som elastomeriske masker, som er kostnadseffektive og holdbare, og tilbyr et bærekraftig alternativ til engangs masker.


Sikring av PPE-materialers sikkerhet er essensielt. Sikkerhetsledere prioriterer effektiviteten av PPE, med mange produsenter som bruker lasermerking for å sikre ekthet og overholdelse av standarder. Innovasjoner inkluderer også utviklingen av tryggere, mer bærekraftige materialer, som det komposittbaserte tekstilet fra Rice University som kan dekontamineres på sekunder uten å fjerne det, noe som reduserer PPE-avfall samtidig som det opprettholder sikkerheten.


Teknologiens rolle i forbedringer av PPE er betydelig. Teknologier som kunstig intelligens (AI), smarte sensorer og antimikrobielle belegg forbedrer PPE. AI hjelper med å forutsi materialeytelse, smarte sensorer overvåker passform og helseindikatorer, og antimikrobielle polymerer som påføres N95 maskfilters gir en skalerbar løsning for å bekjempe bakterier og virus. I tillegg kunne 3D-printing adressere PPE-mangel, med materialer som inneholder antibakterielle agenter som kobber og sølv, som viser lovende resultater.


Støtte til forbedringer av PPE er avgjørende. Å holde seg oppdatert på forbedringer i PPE kan påvirke beslutningstaking og budsjettering for nye produkter. Å samle tilbakemeldinger fra brukere om nytt PPE kan veilede fremtidige innkjøp og sikre nytt utstyrs effektivitet og aksept.

bottom of page