top of page

Kvinner i Byggebransjen Struggler med Passende Personlig Sikkerhetsutstyr

Under Kvinner i Byggebransjen-uka (5.-11. mars 2023) har en nylig utført meningsmåling fra J. J. Keller Senter for Markedsinnsikt gitt verdifulle innsikter. Resultatene avslører at til tross for økningen i antall kvinner i yrker som krever personlig verneutstyr (PPE), opplever kvinner fortsatt utfordringer med å finne PPE som passer dem optimalt. Av de 100 kvinnene som ble spurt, alle med jobber som krever PPE, uttrykte hele 84% vanskeligheter med å finne riktig tilpasset PPE. Videre rapporterte 75% av disse kvinnene at dårlig tilpasset PPE påvirket deres følelse av sikkerhet på arbeidsplassen.


Disse funnene understreker betydningen av å adressere utfordringene knyttet til PPE-tilpasning for kvinner. Som påpekt av J. J. Keller's HMS-ekspert og redaktør, Robin Marth, kan sikkerhetsproblemer som følge av dårlig tilpasset PPE inkludere løstsittende klær som potensielt kan bli fanget i maskiner, samt nedsatt grep fra hansker som er større enn nødvendig, noe som øker risikoen for ulykker.


Autumn Strickler, sikkerhetsadministrator hos Bowen Engineering, deler lignende bekymringer og understreker viktigheten av riktig tilpasset PPE for både sikkerhetsmessige årsaker og for å øke de ansattes følelse av verdi og verdsettelse på arbeidsplassen. Hun påpeker at den tidligere utbredte "krymp det og farg det rosa"-mentaliteten blant PPE-produsenter ikke lenger er akseptabel, og at det er på høy tid å adressere disse utfordringene på en mer inkluderende og hensiktsmessig måte.

For å imøtekomme behovene til kvinnelige arbeidstakere i byggebransjen og andre sektorer med lignende utfordringer, er det nødvendig med en bevisst innsats for å tilby et bredere utvalg av PPE som tar hensyn til forskjellige kroppsformer og behov. Dette kan inkludere alt fra klær og hansker til vernebriller og annet nødvendig sikkerhetsutstyr. Ved å prioritere riktig tilpasset PPE, kan bedrifter ikke bare øke sikkerheten og trivselen til sine kvinnelige ansatte, men også bidra til å fremme et mer inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø.

bottom of page