top of page

Ny Teknologi Forbedrer Sikkerheten på Byggeplasser

I byggebransjen er det velkjent at risikoen for ulykker er høy, og denne industrien er konsekvent blant de farligste i USA. Selv om årsakene til arbeidsulykker ofte er de samme – som snubling, fall og glipp – ser vi nå at nye teknologier begynner å gjøre en forskjell. Disse innovasjonene, som bærbare teknologier og smarte hjelmer med sikkerhetstillegg, gir viktige sikkerhetstiltak for arbeidere.

OSHA krever bruk av personlig verneutstyr (PPE) for å beskytte øyne, ansikt, hode og ekstremiteter. Dette inkluderer beskyttelsesklær, åndedrettsvern, og beskyttelsesskjold. Arbeidere som står i fare for hodeskader fra slag, fallende eller flygende objekter, eller elektriske støt og brannskader, må også bruke beskyttelseshjelmer. Selv om OSHA sørger for at arbeidstakere bruker passende PPE, er det ingen regler som krever bruk av ny teknologi. Derfor er det opp til arbeidsgivere og sikkerhetsledere å holde seg oppdatert om de nyeste teknologiene og hvordan de kan forbedre arbeidsplassikkerheten.

Bærbare teknologier er kanskje vanlige blant forbrukere, men vi har ennå ikke sett en bred adopsjon på arbeidsplasser. For arbeidere i byggebransjen, som står overfor risiko for skader daglig, kan bærbar teknologi gi viktige varsler enten før en ulykke skjer eller rett etter. For eksempel kan sikkerhetsvester utstyres med sensorer som enten er innebygd eller festet til vesten. Disse vestene kan overvåke arbeidernes fysiologiske tilstander, som blodtrykk, kroppstemperatur eller puls, noe som kan indikere om en arbeider er i fare for heteslag eller høyt blodtrykk.


Disse vestene, koblet til smarttelefoner eller en fjernkontrollert datamaskin, kan sende en alarm hvis arbeidernes vitale tegn viser høy risiko for en medisinsk nødsituasjon. Videre kan smartvester med GPS aktivt overvåke en arbeiders plassering og varsle dem hvis de går inn i en farlig sone på arbeidsstedet.

Lignende teknologi er integrert i sikkerhetshjelmer. Disse hjelmene kan inkludere sensorbånd som overvåker helseindikatorer som tretthet eller søvnighet ved å spore hjernebølger. Denne funksjonen forbedrer ikke bare sikkerheten ved å forebygge ulykker forårsaket av tretthet, men hjelper også med å håndtere arbeidsstyrkens effektivitet. Videre kan nærhetssensorer i hjelmene varsle om objekter eller personer som er nær arbeideren, for å gi dem en bedre forståelse av omgivelsene.


En annen nyvinning i hjelmene er teknologi for mitigering av rotasjonsbevegelser. Denne teknologien er avgjørende, spesielt siden forskning viser at når de fleste gjør et slag mot bakken eller blir truffet av et fallende objekt, skjer det vanligvis i en vinkel. Dette kan forårsake rotasjonsbevegelser som resulterer i hjerneskade. Hjelmene er designet med et lavfriksjonslag inne som kan bevege seg litt ved slag for å hjelpe med å omdirigere krefter bort fra hodet.


Med kontinuerlig utvikling av nye verktøy og teknologier blir effektiviteten og sikkerheten på byggeplasser stadig forbedret. For eksempel kan droner brukes ikke bare for å overvåke områder, men også for å oppdage potensielle farer som overopphetet utstyr med termisk avbildningsteknologi. Dette proaktive tiltaket hjelper til med å forebygge ulykker og opprettholde trygge arbeidsforhold.

Ettersom teknologilandskapet utvikler seg, er det avgjørende for arbeidsgivere og sikkerhetsledere å holde seg oppdatert på disse fremskrittene for å sikre et trygt arbeidsmiljø. Risikoene arbeidere står overfor har endret seg lite over årene, men verktøyene og teknologiene for å mitigere disse risikoene fortsetter å utvikle seg, og tilbyr nye måter å effektivt beskytte arbeidere på.

bottom of page