top of page

Sikker og Komfortabel på Jobb: Tilpassing av AR/FR-Bekledning for Norske Arbeidsforhold

Å sikre et trygt arbeidsmiljø for ansatte i Norge strekker seg langt utover å bare overholde lokale sikkerhetsforskrifter — det handler også om å støtte arbeidernes komfort. Bekledning som er motstandsdyktig mot elektriske buer og flammer (AR/FR), som er for klumpete, stive, eller varme, kan føre til utfordringer med etterlevelse og riktig bruk blant de ansatte. Arbeidstakere som føler seg ukomfortable i sin AR/FR-bekledning, kan være mer tilbøyelige til å kompromittere sin egen beskyttelse ved å gjøre justeringer som ikke er tillatt, for eksempel ved å rulle opp ermer, åpne skjortefronter, eller ta av seg beskyttelseslag.


Forståelsen er at nøkkelfaktorene i valget av beskyttende bekledning er valgmuligheter, passform, stoffegenskaper, og tilbakemeldinger fra brukere:

Valgmuligheter: Å tilby arbeidere flere valgmuligheter gjør dem mer tilbøyelige til å føle seg komfortable og fornøyde med valget sitt, noe som øker sannsynligheten for at de etterlever kravene til AR/FR-bekledning. Dette er avgjørende for å sikre at arbeidere forblir trygge på jobb og kommer hjem til sine kjære hver dag.


Passform: En god passform er essensielt. Ukorrekt passform kan kompromittere bekledningens beskyttende funksjoner. AR/FR-bekledning skal ikke være for løs, men heller ikke for stram. Arbeidstakere skal enkelt kunne bevege seg komfortabelt under arbeid, uten å føle seg begrenset.

Stoffegenskaper: Egenskaper som vekt, pusteevne og evnen til å transportere bort fuktighet er viktige å vurdere ved valg av AR/FR-bekledning. Ingen enkelt egenskap eller kombinasjon av flere egenskaper kan alene garantere komfort. Komfort er subjektivt og varierer fra person til person.

Tilbakemeldinger fra brukere: I mangel av offisielle brukertester er online vurderinger og anmeldelser fra kolleger svært viktige for å gjøre informerte valg ved kjøp av AR/FR-plagg. Brukere ønsker ekte tilbakemeldinger fra andre som har kjøpt og brukt klærne.


Tilpasset Norges region:

I Norge, med sitt varierte klima og sterke fokus på arbeidssikkerhet, er behovet for komfortabel og funksjonell AR/FR-bekledning spesielt viktig. Fra oljeplattformer i Nordsjøen til byggeplasser i urbane områder, er det essensielt at arbeidstakere er utstyrt med bekledning som ikke bare beskytter mot potensielle farer som flammer og elektriske buer, men som også holder dem varme og tørre under de ofte skiftende og utfordrende værforholdene.


Bruksområder i Norge:

Olje- og gassektoren: Med Norges betydelige aktiviteter i Nordsjøen, er det kritisk at ansatte på oljeplattformer og i andre deler av sektoren har tilgang til AR/FR-bekledning som også kan beskytte mot det harde klimaet.

Energisektoren: Elektrikere og andre fagpersoner som jobber med høyspentutstyr i energisektoren trenger beskyttelse mot elektriske buer, samtidig som de må holde seg varme i kaldt vær.


Bygg- og anleggsbransjen: Arbeidere innen bygg og anlegg står overfor ulike farer på jobbstedet og trenger AR/FR-bekledning som kan tilby både beskyttelse og komfort gjennom lange dager i varierende klima.


Maritim sektor: Arbeidere i den maritime sektoren, inkludert skipsbygging og vedlikehold av havneanlegg, trenger klær som beskytter mot flammer og som tåler Norges ofte fuktige og vindfulle forhold.


Det er avgjørende at AR/FR-bekledning ikke bare oppfyller de strengeste sikkerhetsstandardene, men også er designet med hensyn til komfort og funksjonalitet, slik at norske arbeidstakere kan utføre sine oppgaver med tillit til at de er godt beskyttet mot arbeidsplassens farer.

bottom of page