top of page

Sikkerhetskultur på Byggeplassen: Prioritering av Arbeideres Velvære og Risikominimering

Uansett hvilken type byggeplass det er, enten det er bolig-, nærings- eller industribygg, er det sannsynlig at arbeidere innen byggebransjen møter farer hver dag mens de er på jobb. Derfor er det avgjørende å ta riktige forholdsregler for å hjelpe til med å forebygge skader og dødsfall. Og det er ikke bare arbeidernes velvære som står på spill når det gjelder farene på arbeidsplassen - når arbeidere er ute av spill på grunn av skader som er pådratt på jobben, kan det føre til forstyrrelser i virksomhetens resultater for prosjektgjennomføring til rett tid og innenfor budsjett. Ifølge Nasjonal Sikkerhetsråd var byggebransjen den industrien med det største antallet unødvendige dødelige skader i 2021. Med andre ord er nøkkelen til å holde arbeiderne trygge å unngå skader i utgangspunktet. Dette begynner med å etablere kulturelle retningslinjer innen organisasjoner som hjelper arbeidere med å ta de riktige beslutningene mens de er på jobb. Til tross for beste intensjoner kan ulykker skje når sikkerhetstiltakene ikke er i fokus. For å etablere et mønster av trygg atferd og dyrke en sikkerhetskultur, bør man vurdere en atferdsbasert tilnærming. Atferdsbasert sikkerhet tar sikte på å erstatte usikker atferd med trygge vaner som engasjeres automatisk. Forretningsprosesser bør oppmuntre til sikker atferd og bidra til å sikre at folk tar beslutninger med sikkerhet som øverste prioritet. Det er imidlertid ikke bare én opplæringsøkt. Det er en arbeidsmåte som ledere kontinuerlig må fremme for bærekraftige, positive resultater. For å fullt ut omfavne atferdsbasert sikkerhet, kan det være nødvendig med en systematisk tilnærming, som kan innebære oppdatering av maskiner og utstyr eller oppdatering av arbeidsmiljøet. I tillegg er et fullstendig opplæringsprogram avgjørende for å lære opp ansatte - uansett hvor mange års erfaring de har - om hvordan de skal utføre oppgavene sine på en måte som reduserer arbeidsplassens farer og prioriterer sikkerhet. Det kreves grundig planlegging for å redusere tilstedeværelsen av farer på byggeplasser og for at arbeidere skal ta trygge beslutninger. Men risikoer kan ikke fjernes helt fra arbeidsmiljøer, derfor er riktig PPE nødvendig. PPE bør betraktes som den siste linjen av forsvar mot skader. Når alt annet er gjort for å minimere sikkerhetsrisikoer på et arbeidsmiljø, hjelper PPE med å holde arbeidere beskyttet i tilfelle de møter på en fare. Her er vanlige bygningsscenarier der PPE er nødvendig for å beskytte arbeidernes helse: Byggeplasser presenterer flere former for støyfarer, og all støy over 85 desibel (dB) har potensiale til å forårsake varig hørselstap. Vanlige eksempler inkluderer bruk av en bulldoser (100 dB), en motorsag (110 dB) og gjentatte slag med en hammer (120 dB). Arbeidere innen byggebransjen hvis jobber regelmessig involverer høylytte maskiner og verktøy trenger hørselsvern. Heldigvis finnes det mange måter å beskytte arbeidernes hørsel på, inkludert et utvalg av øreklokker og ørepropper som gir ulike nivåer av beskyttelse basert på støynivået. Arbeidere kan pådra seg skader når de jobber med skarpe verktøy og utstyr med bevegelige deler. Hender kan være arbeidernes mest verdifulle verktøy, så det er avgjørende å bruke riktig beskyttelse. Det finnes mange alternativer som hjelper med å holde arbeidere trygge når de håndterer alle typer overflater og materialer i ulike miljøer, inkludert mekaniske hansker, kuttbestandige hansker, kjemiske hansker, ermer og mer. Arbeid på høyder innebærer situasjoner der arbeidere kan falle over en kant mens de er over bakken, eller der arbeidere er nær en åpning eller ustabil overflate, som på en stige, stillas eller tak. Fall fra høyder er den vanligste årsaken til dødsfall innen byggebransjen, og det er avgjørende at arbeidsgivere gir riktig fallbeskyttelse for hver situasjon, inkludert selvtrekkende lanyards, sele og anker systemer. Arbeidere innen byggebransjen er vanligvis eksponert for farlige luftbårne forurensninger, og en av de vanligste er pustbart krystallinsk silica. 2,3 millioner mennesker i USA blir eksponert for silica mens de er på jobb. Arbeidsgivere bør begrense arbeidernes eksponering for pustbart krystallinsk silica og treffe tiltak for å beskytte dem ved å bruke enten gjenbrukbare eller engangs åndedrettsvern med en tett tetning over ansiktet for maksimal beskyttelse. Arbeidere innen byggebransjen kan bli utsatt for fallende gjenstander eller oppleve støt mot hodet, derfor er det nødvendig å bruke riktig hodebeskyttelse for å holde arbeidere trygge. Til syvende og sist huser hodet et av de viktigste organene i menneskekroppen: hjernen. Når man velger hodebeskyttelse som en hjelm eller sikkerhetshjelm, er det første nødvendigheten for all PPE at den gir nødvendig beskyttelsesnivå for oppgaven som skal utføres. Det er også avgjørende å velge hodeplagg som arbeidere vil være komfortable med å bruke i hele skiftet. Velg hodebeskyttelse som inneholder behagelig polstring og tillater justering av høyden på suspensjonen, fordi hodestørrelser kan variere fra arbeider til arbeider. Det er ikke uvanlig for arbeidere innen byggebransjen å stå overfor elektriske farer, men risikoen kan minimeres med riktige forholdsregler. Arbeidere bør være forsiktige rundt strømførende ledninger, koble fra utstyr før reparasjoner starter, og alltid bruke riktig PPE, inkludert isolerende gummihansker, lærhansker, isolerende gummisleeves og fottøy laget for å beskytte mot ulike elektriske farer. Sollys, tåke, flygende rusk, støv og store partikler kan skade en arbeiders øyne hvis de ikke bruker riktig vernebriller. Avhengig av arbeidet som utføres, som trearbeid, maskinoperasjoner, material sveising og kutting, er det ulike alternativer arbeidere bør vurdere, inkludert sikkerhetsbriller, vernebriller og ansiktsskjermer. Trygge miljøer fører til bedre resultater. Før man starter et prosjekt, er det viktig at alle arbeidere får muligheten til å ta kontroll over sin egen sikkerhet og ta trygge beslutninger, og ledere og veiledere bør forsterke viktigheten av sikkerhetsprotokoller og behovet for PPE hver eneste dag.

bottom of page