top of page

Sikring av Arbeidstakeres Sikkerhet i Høyden: En Guide til Personlige Fallsikringssystemer i Norge

Byggebransjen regnes som en av de mest utfordrende og potensielt farlige arbeidsområdene i Norge, med fall til lavere nivå som en betydelig risiko for arbeidstakere. Dette understreker viktigheten av personlige fallsikringssystemer på arbeidsplassen for å forebygge alvorlige skader som følge av fall. Et personlig fallsikringssystem er et sett med utstyr designet for å beskytte arbeidere fra å falle når de utfører arbeid i høyden. Systemet inneholder flere komponenter som samarbeider for å forhindre skader i tilfelle et fall. Utstyret som inngår i hvert fallsikringssystem varierer etter behovet til den spesifikke jobben. Her er noen av de mest vanlige komponentene som inngår i personlige fallsikringssystemer:


Et helkroppssele er den mest kritiske komponenten i et personlig fallsikringssystem. Den må sitte korrekt for å forhindre alvorlige skader og bør være komfortabel og justerbar for å passe arbeiderens kropp. Det er viktig at selen er laget av slitesterke materialer som kan motstå vanskelige arbeidsforhold.


En fallsikringsline er en fleksibel line som kobler helkroppsselen til ankerpunktet. Det finnes forskjellige lengder, materialer og typer av fallsikringsliner, og det er viktig å velge en som passer best til arbeidets natur. Lengden på linen bør tilpasses slik at den støtter arbeiderens bevegelsesfrihet uten å kompromittere sikkerheten.


Ankerpunktet er et sikkert festepunkt som fallsikringslinen kobles til. Det kan være en permanent struktur som en stålbjelke, eller et mobilt forankringspunkt som kan flyttes etter behov.

En livline gir kontinuerlig beskyttelse langs arbeiderens forflytningsbane og kan være både fast og mobil. Livliner bør være laget av robuste materialer som tåler tøffe forhold.


Dempningsenheter, som tauklemmer og sjokkabsorberende liner, er viktige for å redusere kraften som utøves under et fall. Disse enhetene bidrar til å spre energien som genereres under et fall, og reduserer risikoen for skade.


I tillegg til disse komponentene, er bruk av annet personlig verneutstyr (PPE) som hjelmer, sikkerhetsbriller og hansker, essensielt for å beskytte mot andre risikoer som kan oppstå ved arbeid i høyden.


Riktig vedlikehold og inspeksjon av fallsikringssystemer er kritisk for å sikre deres pålitelighet. Det er viktig å lagre utstyret på et rent og tørt sted, unngå eksponering for ekstreme temperaturer eller direkte sollys, og sørge for at alt utstyr er rent før bruk. Arbeidstakere bør også trenes i riktig bruk, inspeksjon og vedlikehold av fallsikringssystemer.


Personlige fallsikringssystemer spiller en avgjørende rolle i å forebygge fallulykker og sikre arbeidstakeres sikkerhet i byggebransjen i Norge. Gjennom riktig bruk, inspeksjon og vedlikehold av utstyret, kan man sikre at det forblir i god og funksjonell stand, klar til å beskytte arbeidere i tilfelle av et fall.

bottom of page