top of page

Sikring av Riktig Passform for Åndedrettsvern: En Veiledning til Tetthetstesting og Sikkerhetsprotokoller på Arbeidsplassen

Når det er nødvendig å arbeide i trange rom med farlige gasser og kjemikalier, kreves det at arbeidstakere bruker åndedrettsvern. Dette utstyret fungerer bare effektivt hvis det sitter tett og dekker nese og munn fullstendig, uten mellomrom mellom ansiktet og maskens tetning. Gjennomføring av en tetthetstest for åndedrettsvern er avgjørende for å bekrefte at utstyret er korrekt plassert og fungerer som det skal.


Slik testing er nødvendig årlig, etter betydelige endringer i ansiktets form på grunn av vektendringer, tannbehandlinger og lignende, eller når man bytter til en ny type åndedrettsvern som varierer i størrelse, design eller konfigurasjon. Dersom den første testen ikke bestås, er det nødvendig med en ny test.


Det er viktig at åndedrettsvernet kan forsegle området rundt pustesonen for å hindre at farlige gasser og partikler slipper inn. Ettersom det er variasjon i både individuelle ansiktstrekk og utformingen av åndedrettsvern, kan det være utfordrende å finne en passform som passer for alle. For de med ansiktshår kan alternativer som hetter eller helmasker som dekker hele hodet, være nødvendige.


Tetthetstestprosessen tar vanligvis mellom 10 og 15 minutter og krever et testsett. Denne prosedyren krever deltakelse av brukeren av åndedrettsvernet og en assistent, som introduserer en ufarlig lukt eller gass for å måle maskens effektivitet. Riktig justering er avgjørende for en sikker passform, noe som sikrer komfort og sikkerhet under pusting.

Flere testmidler, inkludert de med spesifikke lukter eller smaker, brukes for å vurdere åndedrettsvernets ytelse med ulike filtre. Dersom brukeren oppdager teststoffet, kan justeringer eller et bytte av åndedrettsvern være nødvendig. En vellykket test indikerer at brukeren er godt beskyttet.


Arbeidsgivere oppfordres til å tilby et utvalg av åndedrettsvern fra flere produsenter for å imøtekomme ulike behov og preferanser, noe som forbedrer sikkerheten mot farlige gasser på arbeidsplassen. Det å bare bruke et åndedrettsvern er ikke nok; en tetthetstest er avgjørende for å sikre utstyrets effektivitet.


Brukseksempler:

Byggeplasser: Arbeidere utsettes ofte for støv, asbest eller andre skadelige partikler. Regelmessig tetthetstesting sikrer at åndedrettsvern gir nødvendig beskyttelse.

Kjemiske produksjonsanlegg: Ansatte håndterer ulike kjemikalier, hvorav noen kan være volatile eller giftige. Tetthetstesting av åndedrettsvern er avgjørende for deres sikkerhet.

Helseinstitusjoner: Spesielt viktig under utbrudd av luftveissykdommer, å sikre at medisinsk personell har korrekt passende masker kan forhindre spredning av infeksjoner.

Landbruksdrift: Bruk av pesticider og gjødsel i landbruket kan være helseskadelig. Tetthetstesting for åndedrettsvern hjelper til med å beskytte arbeidere fra å inhalere farlige stoffer.

Nødhjelpsteam: Førstehjelpere til kjemiske utslipp, branner eller biologiske trusler trenger å sørge for at deres åndedrettsvern passer godt for å unngå eksponering for skadelige agenter.

Det er viktig for arbeidstakere å ha tilgang til denne informasjonen og muligheten til å raskt gjennomføre tetthetstester på sine åndedrettsvern på stedet for å opprettholde sikkerhetsstandardene.

bottom of page