top of page

Veiledning for Forebygging av Hørselstap på Arbeidsplassen: En Omfattende Tilnærming

Langvarig eksponering for støy på arbeidsplassen kan utgjøre en betydelig risiko for hørselsskader blant arbeidstakere i norske bedrifter. Dette gjelder spesielt i sektorer som produksjon, bygg og anlegg, gruvedrift, landbruk og maritime industrier, hvor støynivået ofte overstiger trygge grenser. For å beskytte ansattes hørsel og sikre et trygt arbeidsmiljø, er det viktig å implementere effektive tiltak for hørselsvern.


I følge OSHAs standard for støyeksponering på arbeidsplassen må arbeidsgivere ta grep for å beskytte arbeidstakere mot permanent hørselstap når støynivået overskrider 85 desibel. Dette krever et grundig hørselsbeskyttelsesprogram som tar hensyn til de spesifikke støynivåene på arbeidsplassen.


En viktig del av dette programmet er å evaluere støynivåene ved hjelp av lydmålere og identifisere områder der støynivået kan reduseres. Hvis støyeksponeringen ikke kan reduseres tilstrekkelig, må alle ansatte bruke hørselsbeskyttelse når de oppholder seg i støyende områder.

Det finnes ulike typer hørselsbeskyttelse tilgjengelig, inkludert øreklokker og ørepropper, som kan tilpasses den enkeltes behov og preferanser. Det er viktig at hørselsbeskyttelsen er komfortabel og enkel å bruke, slik at ansatte er villige til å bruke den kontinuerlig.


I tillegg til å tilby riktig hørselsbeskyttelse, er det avgjørende å sørge for regelmessig vedlikehold og inspeksjon av utstyret for å sikre at det fungerer som tiltenkt. Arbeidere bør også gis opplæring i riktig bruk av hørselsbeskyttelse og være oppmerksomme på skilt som markerer høystøyområder.

Ved å implementere disse tiltakene kan norske bedrifter bidra til å redusere forekomsten av yrkesrelatert hørselstap og sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø for alle ansatte.

bottom of page