top of page

Viktig informasjon om øyevern på arbeidsplassen

Å miste synet i ett eller begge øynene kan ha alvorlige konsekvenser for en persons liv og arbeid. Likevel blir tusenvis av arbeidere hvert år skadet på jobb, ifølge NIOSH. Noen kommer seg helt, mens andre lider delvis eller fullstendig synstap. Øyeskader på jobb skjer fordi ansatte enten ikke bruker nødvendig øyevern eller de bruker feil eller dårlig passende beskyttelsesutstyr. Data viser at menn opplever langt flere øyeskader enn kvinner, og at menn i alderen 25 til 44 år er mest utsatt for øyeskader.


Noen av årsakene til øyeskader og tilknyttede arbeidsoppgaver inkluderer:

Når maskiner eller prosesser kan medføre risiko for øyeskade fra fysiske, kjemiske eller strålefarelementer, må selskapet velge, tilby, vedlikeholde og kreve at berørte ansatte bruker passende øyevern. Øyevern må være:

Sikkerhetsbriller: Beskytter mot flyvende spon eller partikler, og kan ha tonede linser for strålings- og laserfarer. De kan se ut som vanlige briller, men er laget av mye sterkere materialer.

Sideskjold: Gir beskyttelse for sidene av øynene, og noen modeller kan brukes over reseptbriller.

Briller med resept: Tilgjengelig for personer som trenger korrektivt syn, men vanlige reseptbriller bør ikke brukes som sikkerhetsbriller.

Goggles: Gir tettere passform og mer dekning enn briller, med varianter som beskytter mot partikler eller væske-sprut.

Ansiktsskjold: Gir ekstra beskyttelse for ansiktet, og bør alltid brukes sammen med sikkerhetsbriller eller goggles for å sikre tilstrekkelig øyebeskyttelse.

Godkjent øye- og ansiktsbeskyttelse, inkludert reseptbaserte sikkerhetsbriller, skal være merket i samsvar med den amerikanske nasjonale standarden ANSI Z87.1 for yrkesmessig øye- og ansiktsbeskyttelse. For at øyevern skal være effektivt, må det være komfortabelt og brukes korrekt. Opplæring i riktig bruk og passform av øyevern er avgjørende for ansattes sikkerhet.

Arbeidsgivere er ansvarlige for å gi opplæring i hvordan man bruker og vedlikeholder øyevern, og sikre at ansatte forstår risikoen ved utilstrekkelig beskyttelse. Konsistent håndhevelse av sikkerhetskravene og opplæring av ansatte bidrar til å beskytte deres syn og redusere risikoen for skader på arbeidsplassen.

bottom of page