top of page

Viktige hensyn for innkjøpssjefer ved anskaffelse av Biltema-kompressoren OL 20-24

Når man anskaffer Biltema-kompressoren OL 20-24, kjent som Art. 17-669, spiller innkjøpssjefer en avgjørende rolle i å sikre at kjøpet er i tråd med organisasjonens operative behov og budsjettbegrensninger. Denne kompressoren, kjent for sin effektivitet og pålitelighet, krever nøye vurdering av flere faktorer for å garantere en klok investering. Her er en strategisk guide for innkjøpssjefer som er tildelt dette ansvaret.

Forstå kompressorens spesifikasjoner

Kompatibilitet med verktøy

Sørg for at kompressorens utgang matcher kravene til de pneumatiske verktøyene den skal drive. OL 20-24 tilbyr et maksimalt trykk på 8 bar (0,8 MPa) og en tankvolum på 24 liter, egnet for en rekke applikasjoner. Imidlertid kan spesifikke verktøy ha unike behov.

Spenning og strømkrav

Kompressoren opererer på 230 V - 50 Hz, noe som gjør det avgjørende å verifisere kompatibiliteten med anleggets strømforsyning. I tillegg bør dens 2,0 hk-motor vurderes når man evaluerer energiforbruk og driftskostnader.

Vurdere total eierskapskostnad

Innkjøpspris vs. langsiktig verdi

Mens den umiddelbare kostnaden er en betydelig faktor, bør innkjøpssjefer også vurdere holdbarheten og vedlikeholdskravene til kompressoren. OL 20-24s robuste design og enkle vedlikehold kan oversettes til lavere langsiktige kostnader.

Reservedeler og service

Vurder tilgjengeligheten og kostnaden for erstatningsdeler, samt tilgjengeligheten av autoriserte serviceverksteder. En kompressor med lett tilgjengelige deler og støtte sikrer minimal nedetid.

Operasjonell effektivitet og produktivitet

Driftssyklus

Forstå kompressorens driftssyklus for å sikre at den møter kravene til dine operasjoner. Kontinuerlig bruk av en kompressor som ikke er designet for dette kan føre til for tidlig slitasje og feil.

Støynivå

Vurder arbeidsmiljøet. OL 20-24 opererer på et støynivå på 93 dB(A), som kan kreve ytterligere tiltak for støykontroll i visse miljøer.

Sikkerhet og samsvar

Sikkerhetsfunksjoner

Gå gjennom kompressorens sikkerhetsfunksjoner, inkludert trykkutløsningsventilen og overbelastningsbeskyttelsen. Disse funksjonene er avgjørende for å forhindre ulykker og sikre et sikkert arbeidsmiljø.

Regulatorisk samsvar

Sørg for at kompressoren møter alle relevante regulatoriske standarder for din industri og region. Overholdelse av sikkerhets- og miljøforskrifter beskytter ikke bare organisasjonen mot bøter, men sikrer også velværet til dine ansatte.

Leverandørens pålitelighet og garanti

Produsentens rykte

Forsk på Biltemas rykte for kvalitet og pålitelighet. Et godt ansett merke kan være en sterk indikator på kompressorens ytelse og levetid.

Garanti og støtte

Undersøk garantibetingelsene og nivået av støtte som tilbys av leverandøren. En omfattende garanti og responsiv kundeservice er uvurderlig for effektivt å løse potensielle problemer.

Ytterligere støtte

Skulle du trenge ytterligere assistanse eller har spesifikke spørsmål angående Biltema-kompressoren OL 20-24, står Zeproc-teamet til din tjeneste. Deres ekspertise kan gi verdifulle innsikter og støtte for å sikre at din anskaffelsesprosess er problemfri og møter dine eksakte behov.

Konklusjon

For innkjøpssjefer innebærer anskaffelsen av Biltema-kompressoren OL 20-24 en detaljert evaluering av dens spesifikasjoner, total eierskapskostnad, operasjonell effektivitet, sikkerhet, samsvar, og leverandørens pålitelighet. Ved nøye å vurdere disse faktorene, kan du sikre at investeringen ikke bare møter organisasjonens umiddelbare behov, men også bidrar til dens langsiktige operative suksess. Husk, Zeproc-teamet er klare til å assistere deg med eventuelle forespørsler for å ta en informert beslutning.

bottom of page