top of page

Viktige hensyn for innkjøpssjefer ved anskaffelse av Biltemas kompressorblokker, Art. 17-663 og 17-664

Når innkjøpssjefer vurderer anskaffelse av Biltemas kompressorblokker, Art. 17-663 (40B) og Art. 17-664 (55B), er det viktig å ta hensyn til flere nøkkelaspekter for å sikre at investeringen oppfyller organisasjonens behov på en kostnadseffektiv måte. Disse kompressorblokkene er designet for å tilby pålitelig ytelse og er egnet som reservedeler til spesifikke Biltema kompressormodeller. Her er en oversikt over viktige faktorer å vurdere:

Tekniske spesifikasjoner og kompatibilitet

  • Kompatibilitet: Forsikre deg om at kompressorblokkene passer til de eksisterende kompressorene i din organisasjon, henholdsvis modellene 17-658 og 17-661 for Art. 17-663, og 17-659 og 17-662 for Art. 17-664.

  • Ytelse: Vurder tekniske data som maksimalt trykk (10 bar for begge modeller), luftstrømmen de kan levere, og om de oppfyller behovene til applikasjonene de skal brukes i.

Kostnadseffektivitet og total eierskapskostnad (TCO)

  • Innkjøpspris versus vedlikeholdskostnader: Selv om innkjøpsprisen er en viktig faktor, bør man også vurdere vedlikeholdskostnader og tilgjengeligheten av reservedeler for å unngå langvarige driftsavbrudd.

Sikkerhet og brukervennlighet

  • Sikkerhetsforskrifter: Kompressorblokkene må håndteres i samsvar med Biltemas sikkerhetsinstruksjoner for å minimere risikoen for ulykker.

  • Bruksanvisning: Det er essensielt at brukere leser og forstår bruksanvisningen grundig for å sikre sikker og effektiv bruk.

Leverandørens pålitelighet

  • Garanti og support: Sjekk garantivilkårene og hvilken type support Biltema tilbyr etter kjøpet. Dette kan inkludere teknisk støtte og tilgjengeligheten av reservedeler.

Miljøhensyn

  • Bærekraft: Vurder hvordan kompressorblokkene og deres bruksmønster påvirker miljøet. Det er viktig å følge anbefalingene for miljøvennlig avhending eller resirkulering av gamle enheter.

Ved å ta hensyn til disse faktorene kan innkjøpssjefer gjøre informerte valg som sikrer at de anskaffer de mest hensiktsmessige og kostnadseffektive kompressorblokkene for sin organisasjon. Husk at hvis du trenger ytterligere hjelp eller rådgivning ved valg av kompressorblokker, kan du alltid kontakte Zeproc-teamet for ekspertise og støtte.

bottom of page