top of page

Viktigheten av Øyevern: Forebygge Skader og Sikre Trygghet

Øyeskader kan være smertefulle, dyre og ha langsiktige konsekvenser. Studier har vist at flertallet av øyeskader er forebyggelige. Unnskyldninger for å ikke bruke øyevern inkluderer ubehag, feil passform, dugging eller forvrengt syn, og rett og slett troen på at det ikke er nødvendig. De vanligste typene skader inkluderer kjemiske eksponeringer, fremmedlegemer i øyet, riper på hornhinnen, forbrenninger fra damp og sveising. Vanlige årsaker til øyeskader hjemme inkluderer reparasjoner, hagearbeid, rengjøring og matlaging. Livskvaliteten påvirkes av øyeskader, inkludert endringer i familiens rutiner, manglende evne til å se eller samhandle med kjære i daglige aktiviteter, og stress med langsiktige konsekvenser som depresjon, sinne og endringer i relasjoner. Økonomisk stress er også sannsynlig, da øyeskader kan føre til inntektstap, høye medisinske kostnader og problemer med å møte daglige forpliktelser.


Det er avgjørende å vurdere risikoen for øyeskader for å identifisere behovet for øyevern. Forskjellige farer, som flygende rusk, væskeplask, sprut, tåke og fint støv, krever ulike typer øyevern. Arbeidstakeres kompensasjonsfordeler dekker kanskje ikke alltid utgiftene knyttet til øyeskader, noe som kan etterlate den skadde personen med økonomiske byrder. En øyeskade medfører også økonomiske kostnader for arbeidsgiveren, inkludert direkte medisinske kostnader, indirekte kostnader og potensiell tap av jobben for den skadede ansatte.


Heldigvis erkjenner PPE-produsenter viktigheten av komfortabelt og effektivt øyevern. De gjennomfører forskning for å utvikle briller som gir riktig følelse, passform og funksjon, og oppfordrer ansatte til å velge beskyttelse fremfor risikoeksponering. Arbeidsgivere må velge og bruke riktig øyevern, og ansatte har plikt til å bruke det. Å velge og bruke riktig øyevern kan forhindre smerte, redusere restitusjonstid og økonomiske byrder, og sikre trygghet på jobb og hjemme.

bottom of page